ГІРНИЧИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 ГОЛОВНАПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА
СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ
АБІТУРІЄНТУСТУДЕНТУБАЗОВИЙ
М. К.
КОНТАКТИ 

 

АБІТУРІЄНТУПрацевлаштування та подальше навчанняДВНЗ «Криворізький національний університет»

 
 

Факультет інформаційних технологій

здійснює підготовку фахівців з:
галузі знань 12 «Інформаційні технології»
за спеціальностями:
121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки
123 – Комп’ютерна інженерія

Презентація факультету Інформаційних технологій

https://drive.google.com/file/d/1xH7cbI6RqCUFHqXZGTnNOxC8ZAOhwmL7/view

https://drive.google.com/file/d/1c2B8d0M5W0K1YDb8hqkJGgoDre9zruXn/view


галузі знань 15 «Автоматизація та приладо-будування»
за спеціальністю:
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

галузі знань 01 «Освіта»
за спеціальністю:
015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології)
015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехнології та електромеханіка)


Детальну інформацію про факультет та спеціальності подано на офіційному сайті університету
http://www.knu.edu.ua
та факультету http://fit.knu.edu.ua


Факультет: (056) 409-06-25
Е-mail: dekan_fit@knu.edu.ua
За додатковою інформацією звертайтеся до приймальної комісії за телефоном:
(0564) 74-16-16
Адреса університету: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11
Телефони: Підготовче відділення: (0564) 74-31-30

121 – Інженерія програмного забезпечення
(бакалавр, магістр)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:

 • прикладного програмування мовами – Python, С/С++, C#, Java, NET тощо;
 • системного програмування мовами – Assembler, C/C++;
 • Web-дизайну та інтернет-програмування – мовами HTML, PHP, JavaScript;
 • програмування мобільних пристроїв на платформах Android, iOS;
 • системи керування базами даних мовою SQL;
 • 2D/3D моделювання;
 • архітектури та схемотехніки комп’ютера;
 • системи штучного інтелекту;
 • основ кібербезпеки.

Робота, яку зможуть виконувати:

 • програмувати мовами Python, С/С++, C#, Java, PHP, JavaScript, Assembler;
 • працювати з системами керування базами даних;
 • працювати з операційними системами – мобільними пристроями у тому числі;
 • розробляти та керувати програмними (у тому числі – WEB) проектами.

Зможуть обіймати такі посади:

 • інженера-програміста;
 • інженера з якості ПЗ;
 • фахівця з інформаційних технологій;
 • фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • наукового співробітника;
 • системного аналітика і системного адміністратора.

Можлива додаткова сертифікація за курсами:

 • Тестування програмного забезпечення.
 • Основи програмування Technology Nation БО «Благодійний фонд «Брейнбаскет Фаундейшн»

 Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:
У процесі підготовки фахівців спеціальності 121 – інженерія програмного забезпечення –
студенти оволодівають фундаментальними компетенціями в області методів і технологій розробки програмного забезпечення, системної інфраструктури, застосування програмних додатків. Досягається гармонійне поєднання теоретичної бази в галузі математичних методів в інформатиці, алгоритмізації, схемотехніки, комп'ютерного моделювання і практичної різнобічної підготовки в галузі промислового програмування всіх рівнів складності. Забезпечується практичне програмування баз даних, систем штучного інтелекту, мобільних платформ і WEB-додатків.

122 – Комп’ютерні науки
(бакалавр, магістр)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:

 • складних розподілених інформаційних систем;
 • захисту інформації в інформаційних системах та створенні комплексних систем захисту;
 • інженерії знань та системи штучного інтелекту, системи прийняття рішень
 • комп’ютерної графіки, веб-сервісів, сервіс-орієнтованих інформаційних систем;
 • проектування комп'ютеризованих систем управління;
 • інтеграції інформаційних систем (включаючи апаратне, програмне, інформаційне забезпечення, телекомунікації).

Робота, яку зможуть виконувати:

 • програмувати мовами C, C ++, C #, Java;
 • створювати і управляти ІТ-проектами;
 • розробляти та впроваджувати системи корпоративного управління;
 • розробляти мобільні додатки для Android, Windows Phone, iOS;
 • працювати з базами даних;
 • розробляти інтернет-сайти та людино-машинні інтерфейси із застосуванням Web-технологій, Web-дизайну, комп'ютерної графіки та електронної комерції;
 • математичне моделювання та оптимізацію складних комп'ютерних систем.

Зможуть обіймати такі посади:

 • бізнес-аналітика, аналітика комп'ютерних систем;
 • менеджера проектів;
 • розробника інтелектуальних та інформаційних систем;
 • системного архітектора;
 • програміста Java, C ++, C #, PHP;
 • фахівця з QualityControl, QualityAssurance;
 • розробника та адміністратора баз даних MySQL, Oracle;
 • системного адміністратора.

Можлива додаткова сертифікація за курсами:

 • Основи інформаційних технологій – IT Essentials (Cisco).
 • Сертифікація Microsoft Technology Associate; Microsoft Office Specialist.

 Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:
Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки – визначається найбільш широким охопленням дисциплін інформаційних технологій із підготовки фахівців, які володіють навичками основних напрямків – алгоритмічного мислення, моделювання, програмування та проектування систем.

123 – Комп’ютерна інженерія
(бакалавр, магістр)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:

 • архітектури комп’ютерів, паралельних та розподілених комп’ютерних систем та мереж;
 • розробки системного та прикладного програмного забезпечення із застосуванням сучасних мов програмування (зокрема, C/С++, С#, JAVA, PHP, Assembler, VHDL тощо); розробки Web-сторінок, сайтів, мобільних платформ та мережного програмного забезпечення;
 • діагностування технічного стану комп’ютерної техніки, мереж та систем;
 • системного адміністрування WindowsServer, UNIX (FreeBSD, Linux), Web-серверів, хмарних середовищ та баз даних;
 • побудови, налагодження та експлуатації комп’ютерних мереж (Routing and Switching), PLC-Net тощо.

Робота, яку зможуть виконувати:

 • працювати із сучасними операційними системами (WindowsServer, UNIX FreeBSD, Linux) та телекомунікаційними мережами (Internet, Intranet, IoT);
 • налагоджувати мережеве обладнання: комутатори та маршрутизатори;
 • програмувати мовами С, С++, С#, , JAVA, PHP, Assembler, VHDL;
 • працювати з базами даних.

Зможуть обіймати такі посади:

 • системного адміністратора;
 • інженера із комп’ютерних систем;
 • інженера-програміста;
 • інженера із застосування комп’ютерів;
 • інженера-системотехнік.

Можлива додаткова сертифікація за курсами:
Основи інформаційних технологій – IT Essentials (Cisco).
Основи комп’ютерних мереж D-Link.
Маршрутизація та комутація в комп’ютерних мережах – CCNA Routing and Switching (Cisco).
Структуровані кабельні системи Panduit (оптичні та мідні).

 Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:
У процесі підготовки фахівців спеціальності 123 –  комп’ютерна інженерія – поряд із вивченням засобів програмування високого та низького рівнів різними мовами зосереджено значну увагу на вивченні архітектури, апаратних засобів, комп’ютерної схемотехніки та системотехніки, а також телекомунікаційних, мережевих та web-технологіях.

151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
(бакалавр, магістр, PhD, доктор наук)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:

 • автоматики та інтелектуальних комп'ютерно-інтегрованих технологій;
 • архітектури та програмування промислових контролерів;
 • 3D-моделювання та мехатроніки;
 • розробки та супроводження програмно-технічних комплексів АСУ ТП і технічних засобів автоматизації;
 • розробки програмного забезпечення в області Industrial Automation Systems, автоматизації бізнес-процесів.

Робота, яку зможуть виконувати:

 • розробляти та підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;
 • проектувати і керувати сучасними промислово-технологічними комп'ютерними системами і мережами;
 • здійснювати планування, оптимізацію та інтелектуалізацію виробничих процесів;
 • розробляти та підтримувати експлуатацію систем із числовим програмним управлінням технічними засобами;
 • виконувати діагностику роботи цифрових пристроїв і систем управління;
 • розробляти та адмініструвати бази даних (Oracle, MySQL, Visual FoxPro).

Зможуть обіймати такі посади:

 • інженера-програміста АСУ ТП;
 • техніка-програміста (промислова автоматизація);
 • аналітика програмних комплексів і комп'ютерно-інтегрованих систем;
 • фахівця з комп'ютерних систем управління, автоматики та обробки інформації;
 • інженера з організації виробничого процесу;
 • координатора і менеджера Hi-Tech, IT-проектів.

Можлива додаткова сертифікація за курсами:

 • Сертифікація знань у галузі автоматики від компаній Schneider-Electric та FESTO.
 • Сертифікація Microsoft Technology Associate; Microsoft Office Specialist.

 Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:
Студенти спеціальності отримують найбільш широкий спектр технічних знань, які визначаються впровадженням комп'ютерних систем автоматики і управління в усіх галузях техніки і технологій. Фахівці мають високий рівень комп'ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати завдання автоматизації діючого виробництва і створення нових систем автоматизації на базі інформаційних технологій.

015 – Професійна освіта
(спеціалізація – комп’ютерні технології)
(бакалавр, магістр)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:

 • програмування у різних середовищах;
 • побудови інформаційних систем для управління та навчання;
 • роботи з інтелектуальними, зокрема, експертними системами;
 • роботи із мережевими технологіями, Internet-технологіями, Web-дизайном;
 • роботи з мультимедійними засобами, засобами широкоформатної демонстрації та побудови презентацій;
 • роботи з системами автоматизованого проектування;
 • загальної та вікової психології, психології праці;
 • методики організації та проведення занять із комп’ютерних дисциплін у вищих професійних навчальних закладах.

Робота, яку зможуть виконувати:

 • створювати та використовувати комп’ютерні технології під час управління та навчання;
 • передавати знання психолого-педагогічної та інженерної (комп’ютерні технології) галузей учням професійно-технічних навчальних закладів під час управління та навчання, студентам ВНЗ.
 • психолого-педагогічної та електротехнічної галузей під час управління та навчанн

Як фахівці галузі керування технічними процесами зможуть обіймати такі посади:

 • техніка-програміста;
 • оператора електронно-обчислювальної техніки;
 • референта; адміністративного секретаря;
 • інженера.

Як фахівці освітньої галузі зможуть обіймати такі посади:

 • викладача практичного навчання комп’ютерних технологій ВНЗ;
 • методиста вищої категорії;
 • асистента;
 • молодшого наукового співробітника;
 • старшого лаборанта навчального процесу;
 • завідувача навчальної лабораторії;
 • інструктора (майстра) виробничого навчання;
 • методолога.

Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:
У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної галузі комп’ютерних технологій. Студенти оволодівають інженерними компетенціями комп’ютерної галузі; навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати комп’ютерні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.

015 – Професійна освіта
(спеціалізація – електротехнології та електромеханіка)
(бакалавр, магістр)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузях:

 • забезпечення справного стану, безаварійної та надійної роботи електромеханічних пристроїв та обладнання;
 • профілактичного обслуговування та ремонту електромеханічного обладнання;
 • розробки перспективних планів підвищення енергоефективності електромеханічного обладнання;
 • педагогічної діяльності з електротехнічних та електромеханічних дисциплін у вищих професійно-технічних навчальних закладах.

Робота, яку зможуть виконувати:

 • створювати та використовувати енергоефективне електромеханічне обладнання під час управління та навчання;
 • передавати знання психолого-педагогічної та електротехнічної галузей під час управління та навчання учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам ВНЗ.

Як фахівці галузі керування технічними процесами зможуть обіймати такі посади:

 • молодшого інженера контрольно-вимірювальних приладів;
 • молодшого інженера-наладчика електрообладнання електромеханічних систем;
 • молодшого інженера-наладчика автоматизованих систем керування;
 • молодшого інженера-наладчика електроприводів промислових установок;
 • майстра виробничої дільниці;
 • майстра майстерні спеціальної техніки й обладнання (промисловості);
 • майстра із комплексної автоматизації та телемеханіки;
 • інструктора виробничого навчання робітників масових професій;
 • технолога-наставника.

Як фахівці освітньої галузі зможуть обіймати такі посади:

 • викладача спеціальних дисциплін та майстра виробничого навчання професійного навчального закладу; технолога-наставника;
 • методиста вищої категорії; асистента; методолога;
 • старшого лаборанта навчального процесу;
 • завідувача навчальної лабораторії;
 • інструктора виробничого навчання робітників масових професій.

Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:
У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехнології та електромеханіка) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та галузевої – електротехнології та електромеханіка. Студенти оволодівають компетенціями електротехнічної галузі під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати електротехнічні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.
Нові технології вивчення іноземних мов

Кафедра іноземних мов є одним зі структурних підрозділів факультету інформаційних технологій ДВНЗ «Криворізький національний університет». Кафедра забезпечує формування, розвиток і вдосконалення комунікативних компетенцій студентів, аспірантів, здобувачів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання трьома іноземними мовами: англійською, німецькою та французькою.

Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземних мов
Кафедра іноземних мов активно впроваджує інноваційні технології викладання іноземних мов у навчальний процес, поєднує традиційний та інноваційний методи роботи, застосовує нові інформаційні технології на базі мультимедійної лабораторії.
Мовна підготовка майбутніх фахівців у межах діяльності п’яти студій із вивчення іноземних мов оснащена аудіо- та відеотехнікою.

Застосування мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземних мов дозволяє:

 • надавати і закріплювати значні обсяги інформації на відміну від традиційного декількаразового навчання;
 • досягати найвищого рівня наочності;
 • підвищувати емоційний фон навчального процесу.

Задля активізації й оптимізації наукової та творчої діяльності студентства під час вивчення мов на кафедрі задіяно декілька студентських клубів:

 • Євроклуб «Stream»
 • «Debate-club»
 • «Movie-club»

Діяльність клубів полягає у формуванні мовної компетенції (загальної і професійної); навичок критичного та аналітичного мислення, толерантного ставлення до різних аргументованих позицій.

Презентація "Кафедра комп’ютерних систем та мереж"
Завантажити

Презентація "Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки"
Завантажити


 
 
 
 ГОЛОВНАПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА
СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ
АБІТУРІЄНТУСТУДЕНТУБАЗОВИЙ
М. К.
КОНТАКТИ 

   
Адреса:50029, Дніпропетровська область,
 м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3

Телефони:
 прийомна директора(0564) 94-80-75
 приймальна комісія(0564) 94-80-78

E-mail:        kgt@kgt.dp.ua