ГІРНИЧИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 ГОЛОВНАПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА
СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ
АБІТУРІЄНТУСТУДЕНТУБАЗОВИЙ
М. К.
КОНТАКТИ 

 

АБІТУРІЄНТУСпеціальності та спеціалізації184 Гірництво (Маркшейдерська справа)

 
 

Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціалізація: 184.05 Маркшейдерська справа

Галузь знань:  18 Виробництво та технології
Кваліфікація: молодший спеціаліст технік-маркшейдер

Термін навчання:
на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів – 2 рік 10 місяців

Маркшейдер – гірничий інженер або технік, спеціаліст по проведенню просторово-геометричних вимірювань в надрах землі і на відповідних ділянках її поверхні, а потім відображає результати вимірювань на планах, картах і розрізах при гірничих і геолого-розвідувальних роботах.
Маркшейдер працює на розвідці родовищ корисних копалин, на нових та діючих гірничих підприємствах, на будівництві підземних споруд. Він займається геодезичними вимірами і розміткою. При розвідці родовища цей фахівець проводить маркшейдерську зйомку місцевості, відзначає на карті розташування розвідуваних ділянок. У гірничодобувній промисловості маркшейдер бере участь в проектуванні кордонів гірничих підприємств, систем розробки родовища, розміщення будівель і споруд. Роботи виконуються за допомогою маркшейдерських приладів. Дані синтезуються в гірничій графічній документації, що представляє собою креслення, отримані методом геометричної проекції.
Основним завданням маркшейдера є організація будівництва підземних споруд, а в деяких випадках і наземних, з урахуванням правил технічної експлуатації і положень щодо збереження природних ресурсів і навколишнього середовища.
Для того, щоб почати будівництво будь-якого підземної споруди, маркшейдер повинен ознайомитися з проектними кресленнями, намітити план роботи і ознайомити з ним бригаду підлеглих йому робітників. Він повинен уміти виконувати усе разбивочные і геодезичні маркшейдерські роботи з дотриманням технології, що забезпечує своєчасний і надійний контроль.
Він також робить розбиття проектних осей в підземних і наземних спорудах, розсічку і установку перших прорізних кілець, укладання колії в тунелі. Бере участь в монтажі щита (вертикального колодязя, від якого і починається будівництво тунеля), геодезичних роботах по укладанню залізничної колії в тунелях і в разбивочных роботах при зведенні штучних споруд.
На цьому діяльність маркшейдера не закінчується - в процесі будівництва він здійснює спостереження за деформацією споруд і геодезичний контроль за ходом будівництва, дотриманням геометричних параметрів проекту.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, а також професійно-практичної  підготовки, серед них: Геодезія, Маркшейдерське креслення, Маркшейдерська справа, Основи вищої геодезії, Гірнича геометрія,Обробка маркшейдерської інформації на ПЕОМ, Організація маркшейдерських робіт.

Працевлаштування
Випускники спеціальності працевлаштовуються на провідні підприємства міста та можуть займати первинні посади:

  • Технік-маркшейдер

  • Технік-картограф

  • Хронометражист на підземних роботах


 
 
 
 ГОЛОВНАПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА
СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ
АБІТУРІЄНТУСТУДЕНТУБАЗОВИЙ
М. К.
КОНТАКТИ 

   
Адреса:50029, Дніпропетровська область,
 м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3

Телефони:
 прийомна директора(0564) 94-80-75
 приймальна комісія(0564) 94-80-78

E-mail:        kgt@kgt.dp.ua