ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ГІРНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
 ГОЛОВНАПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА
СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ
АБІТУРІЄНТУСТУДЕНТУБАЗОВИЙ
М. К.
КОНТАКТИ 

 

АБІТУРІЄНТУСпеціальності та спеціалізації184 Гірництво (Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв)

 
 

Спеціальність: 184 Гірництво
Спеціалізація: 184.03 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Галузь знань: 18 Виробництво та технології
Кваліфікація: молодший спеціаліст  технік-електромеханік гірничий

Термін навчання:
на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів – 2 рік 10 місяців

Область професійної діяльності: організація і проведення робіт по технічному обслуговуванню, ремонту і випробуванню електричного і електромеханічного устаткування і автоматичних пристроїв в гірській галузі.
Гірничиий електромеханік - це фахівець, що займається ремонтом і наладкою гірничо-шахтного устаткування, призначеного для видобутку корисних копалин. Профіль професії настільки широкий, що охоплює велику кількість устаткування, як електричного, так і механічного. Без гірського електромеханіка не зможе обійтися жодне вугільне підприємство, тому що гірський електромеханік відповідає за стан устаткування ділянки, а головний механік за усе підприємство. У обов'язки гірського електромеханіка входять організація безаварійної роботи і проведення планово-запобіжних ремонтів гірської техніки. Він зобов'язаний знати основи деталей машин, електротехніки, електроніки, гідравліки, гірської справи і охорони праці.
Виробничі функції  і завдання діяльності молодшого фахівця : оформлення технологічної документації на експлуатацію і ремонт гірського устаткування; складання графіку демонтажу і монтажу устаткування; робити розрахунок необхідної кількості матеріалів і робіт, що комплектують на ведення, по експлуатації, ремонту і монтажу-демонтажу електромеханічного устаткування;
виконувати підбір і розставляння устаткування на ділянці; виконувати креслення елементів машин і механізмів; проводити щоденний огляд устаткування і контроль його технічного стану; проводити випробування працездатності захисту від витоків струму на землю;
усувати можливі несправності і забезпечувати працездатність механічного і електричного устаткування; приєднувати апарат до мережі і випробовувати працездатність облаштувань захисту і блокування; визначати і виставляти установку струмів, спрацьовування реле апаратів захисту; виявляти можливі несправності устаткування машин і механізмів; виконувати виміри загального опору заземляючої мережі згідно з вимогами "Правил безпеки"; забезпечувати поточний ремонт устаткування, апаратури, машин і механізмів ділянки.
Практичну підготовку проходять на полігоні гірничих машин, на шахтах, кар'єрах, лабораторіях автоматики. Під час практики отримують одну-дві з робочих професій: підземний електрослюсар 2-4 розряду, машиніст електровозу, черговий електрослюсар по ремонту обладнання і засобів автоматизації 2-4 розряду, слюсар по ремонту електрообладнання 2-4 розряду, машиніст конвеєрної установки 2-4 розряду.
Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, а також професійно-практичної  підготовки, серед них: Гірнича механіка, Гірничи машини і комплекси, Електричні машини і електропривод, Гірнича електромеханіка, Рудниковий транспорт, Гірнича справа, Рудникова автоматика.
Працевлаштування
Випускники спеціальності працевлаштовуються на провідні підприємства міста та можуть займати первинні посади:

  • електромеханік дільниці;

  • електромеханік електрозв’язку;

  • електромеханік підземної дільниці;

  • технік з сигналізації;

  • технік з автоматизації виробничих процесів;

  • технік з експлуатації та ремонту устаткування;

  • технік з механізації трудомістких процесів;

  • технік – електромеханік гірничий;

  • технік з налагоджування та випробувань


 
 
 
 ГОЛОВНАПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА
СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ
АБІТУРІЄНТУСТУДЕНТУБАЗОВИЙ
М. К.
КОНТАКТИ 

   
Адреса:50029, Дніпропетровська область,
 м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3

Телефони:
 прийомна директора(0564) 94-80-75
 приймальна комісія(0564) 94-80-78

E-mail:        kgt@kgt.dp.ua