ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ГІРНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
 ГОЛОВНАПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА
СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ
АБІТУРІЄНТУСТУДЕНТУБАЗОВИЙ
М. К.
КОНТАКТИ 

 

АБІТУРІЄНТУСпеціальності та спеціалізації171 Електроніка

 
 

Спеціальність:  171 Електроніка
(Конструювання, виготовлення та ремонт виробів електронної техніки)


Галузь знань:  17 Електроніка та телекомунікації
Кваліфікація: молодший спеціаліст технік-конструктор (електроніка)
Термін навчання:
на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів – 2 рік 10 місяців


В період практики технік-конструктор отримує одну з робітничих професій: монтажник радіоапаратури та приладів 2-3 розряду, регулювальник радіоапаратури та приладів 2-3 розряду, оператор ЕОМ, слюсар-складальник радіоапаратури 2-3 розряду, електромеханік обчислювальних машин 2-3 розряду

Працевлаштування
Випускники спеціальності працевлаштовуються на провідні підприємства міста та можуть займати первинні посади:

 • Технік-конструктор (електроніка) І-ІІ категорії

 • Технік із конфігурованої комп'ютерної системи

 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

Після закінчення коледжу також є можливість навчання  у Харьківського національному університеті радіоелектроніки ( м.Хрьків) з подальшим  проходження практики у Польщі.

Завдання та обов'язки

 • Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, підвищення ефективності використання електронної техніки.

 • Здійснює підготовку електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність електронних елементів устаткування, проводить тестові перевірки з метою своєчасного виявлення несправностей, усуває їх.

 • Виконує налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів.

 • Організовує технічне обслуговування електронної техніки, забезпечує її раціональне використання, працездатний стан, проведення профілактичного і поточного ремонту.

 • Вживає заходів щодо своєчасного і якісного виконання ремонтних робіт згідно із затвердженою документацією.

 • Здійснює контроль за проведенням ремонту івипробувань устаткування, за додержанням інструкцій з експлуатації, технічного догляду за ним.

 • Бере участь у перевірці технічного стану електронного устаткування, проведенні профілактичного огляду,і поточних ремонтів, прийманні устаткування, з капітального  ремонту, а також у прийманні  і введенні в експлуатацію нового устаткування.

 • Вивчає можливості підключення додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин з метою розширення їх технічних можливостей, створення обчислювальних комплексів.

 • Веде облік й аналізує показники використання електронного устаткування, вивчає режими роботи і умови його експлуатації, розроблює нормативні матеріали з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування.

 • Складає замовлення на електронне устаткування і запасні частини, технічну документацію на ремонт, звіти про роботу.

 • Проводить контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і матеріалами, організовує зберігання радіоелектронної апаратури.

Повинен знати

 • керівні і нормативні матеріали з питань експлуатації і ремонту електронного устаткування;

 • техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості;

 • призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;

 • технологію автоматизованого оброблення інформації;

 • формалізовані мови програмування;

 • види технічних носіїв інформації;

 • діючі системи числення, шифрів і кодів, стандартні програми і команди;

 • основи математичного забезпечення і програмування;

 • методи розроблення перспективних і поточних планів (графіків) роботи і порядок складання звітів про їх виконання;

 • організацію ремонтного обслуговування;

 • передовий вітчизняний і світовий досвід експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування;

 • порядок складання замовлень на електронне устаткування, запасні частини, проведення ремонту та іншої технічної документації;

 • основи економіки, організації праці і виробництва.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, а також професійно-практичної  підготовки, серед них: Механіка, Основи матеріалознавства та матеріали ЕА, Основи метрології та технічні вимірювання, Радіоелектроніка, Джерела електроживлення, Радіоавтоматика, Мікросхемотехніка, Стандартизація, Обчислювальні та мікропроцесорні пристрої в електронних апаратах.


 
 
 
 ГОЛОВНАПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА
СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ
АБІТУРІЄНТУСТУДЕНТУБАЗОВИЙ
М. К.
КОНТАКТИ 

   
Адреса:50029, Дніпропетровська область,
 м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3

Телефони:
 прийомна директора(0564) 94-80-75
 приймальна комісія(0564) 94-80-78

E-mail:        kgt@kgt.dp.ua